Elérhetőségek

1062 Budapest, Andrássy árok 113

Szakterületek

 • Szellemi alkotások joga
 • Információtechnológiai jog
 • Versenyjogi szerződések
 • Összeolvadások
 • Felszámolás
 • Alapítás
 • Munkajog
 • Egyéb vállalati szolgáltatások
 • Nonprofit jog
 • EU jog
 • Közbeszerzés
 • Ágazati vizsgálatok
 • Forgalmazási megállapodások
 • Vámjog
 • Nemzetközi jog
 • Fogyasztóvédelem
 • Ingatlan tranzakciók
 • Projekt fejlesztés
 • Médiajog
 • Távközlési jog
 • Adatvédelem
 • Reklámjog
 • Öröklési jog

Bemutatkozás

 Dr. Szamosi Katalin az SBGK Ügyvédi és Szabadalmi Ügyvivői Iroda elnöke, az ügyvédi iroda irodavezető partnere. Katalin az ügyvédi hivatásrend egyik kiemelkedő képviselője, több mint 40 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Szakterületei lefedik a technológiai transzferekkel kapcsolatos szerződések készítését és az ezzel kapcsolatos tanácsadást, szabadalmi vitás ügyekkel, védjegyekkel, ipari mintaoltalmakkal és szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatos ügyvitelt, valamint a hatóságok és bíróságok előtti képviseletet, beleértve az Európai Unió Bíróságát is, domain vitákkal kapcsolatos választottbíráskodást, békéltetést és a fogyasztóvédelemmel, valamint versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos tanácsadást.

Szamosi Katalin számos hazai és nemzetközi szellemi tulajdonnal kapcsolatos szervezet vezetője, vezetőségi tagja. Rendszeresen közöl cikkeket napilapokban, periodikákban a legfrissebb jogi és gazdasági fejleményekkel kapcsolatban és jól ismert piaci szakértő is. Katalin 2018. február 1-jétől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság tagja.

Szamosi Katalin volt a vezető ügyvéd az Európai Unió Bírósága előtt zajló Simba Toys GmbH & Co KG v European Union Intellectual Property Office (C 30/15 P) ügyben és a Rubik kockát forgalmazó Rubik’s Brand Ltd. globális jogi tanácsadója.

Szamosi Katalin rendszeresen tart előadásokat magyarországi és nemzetközi konferenciákon és számos publikációja jelent meg nemzetközi szaklapokban. Részt vállal konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és nemzetközi szimpóziumok magyarországi szervezésében - többek között tagja volt a European Communities Trademark Association (ECTA) 2017. évi közgyűlés szervezőbizottságának. Szintén rendszeresen ad elő hazai egyetemeken.

 Szamosi Katalin munkáját számos rangos díjjal ismerték el:
- 2002-ben Eötvös Károly díjban részesült a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségétől
- 2008-ban Versenykultúráért díjat kapott a Gazdasági Versenyhivatal Elnökétől
- 2014-ben Jedlik Ányos díjban részesült
- számos vezető nemzetközi szaklap területe vezető jogászaként ismeri el.

Nyelvismeret

 • angol
 • magyar
 • német